Literatura

Bibliografie prací Ivana Špičky nebo Jindřicha Nováka ze sindefendologie nebo mentální průpravy

 1. Špička I., Novák J. Úvod do teorie džuda a multisignálních sebeobranných systémů. (Materiál byl připraven pro potřebu Ústřední sekce judo a tam rozmnožen pro trenéry cyklostylem.) Praha 1963
 2. Špička I., Novák J. Aplikace kybernetických metod v teorii džuda a multisignálních sebeobranných systémů. Teor. Praxe Těl. Vých. 11 (1963) 493
 3. Špička I., Novák J. Multisignal self-defence and sports systems and algorithms of monosignal self-defence. In: Proceedings of the 1st International congress of sports psychology. Roma 1965
 4. Novák J., Špička I. Úvod do teorie monosignální sebeobrany. Praha, STN 1966
 5. Novák J., Špička I. Karate. Praha, STN 1966
 6. Špička I., Novák J. Technika sportovního karate. Teor. Praxe Těl. Vých. 15 (1967) 492
 7. Špička I., Novák J. Taktika střetnutí v karate. Teor. Praxe Těl. Vých. 15 (1967) 755
 8. Špička I., Novák J. Moderní sebeobrana. Praha, Naše vojsko 1969
 9. Novák J., Špička I. Karate. Praha, Olympia 1969
 10. Špička I., Novák J. Funkční model jednání v karate. Sborník Ústř. školy ČSTV 2 (1969) 91
 11. Novák J., Špička I. 6x Karate. Věda a technika mládeži 15 (1969); 16 (1969); 17 (1969); 18 (1969); 19 (1969); 20 (1969)
 12. Špička I., Novák J. Použití výkřiku v karate. Sborník Ústř. školy ČTO 4 (1971) 97
 13. Novák J., Špička I. Teorie džuda. Praha, Olympia 1971
 14. Špička I., Novák J. Kapitoly o sebeobraně. Praha, Naše vojsko 1971
 15. Novák J., Špička I. Dopis Československé televizi 20. I. 1973. In: Krátké ruční palné zbraně v sebeobraně MS-1 a nutné obraně. Praha, Alogodos 1995
 16. Novák J., Špička I. Úvod do teorie úderů. Ústí nad Labem, OV ČTO 1973
 17. Novák J., Špička I. Úvod do taktiky sebeobrany MS-1. Praha, Olympia 1973
 18. Müller J., Belšán B., Špička I., Novák J. Příručka sebeobrany QS-1. Praha, Naše vojsko 1973
 19. Novák J., Špička I. Druhy pák, dvě části. Praha, ČÚV ČSTV 1976
 20. Novák J., Špička I. Druhy úderů, dvě části. Praha, ČÚV ČSTV 1976
 21. Ivan Jindřich (= Špička I., Novák J.) Kapitoly z mentální průpravy. Praha, TJ Tatra Smíchov 1977
 22. Novák J., Špička I. Výcvikové metody sebeobrany MS-1. Praha, TJ Tatra Smíchov 1977
 23. Novák J., Špička I. Scienco pri la sindefendo (Věda o sebeobraně). Sci. Rev. 28 (1977) 107
 24. Karas V., Novák J., Špička I. Biomechanický a psychologický aspekt ve výzkumu anticipace pohybového záměru. Sborník IV. Světového kongresu ISSP, Praha (1977) 327
 25. Novák J., Špička I. Dekdu ĉapitroj pri la sindefendo (Dvanáct kapitol o sebeobraně). Starto (1978), n-roj 1–6 (suplemento). Praha, ĈEA
 26. Novák J., Špička I. La frapoj kaj ilia strukturo (I) (Údery a jejich struktura). Sci. Rev. 29 (1978) 157
 27. Hník V., Jindřich I. (= Novák J., Špička I.), Pospíšil J. Simpla metodo por mezurado de la daŭro de frapoj (Jednoduchá metoda pro měření trvání úderů). Sci. Rev. 29 (1978) 185
 28. Novák J., Špička I. Nácvik taktických prvků sebeobrany MS-1. Praha, TJ Tatra Smíchov 1978
 29. Novák J., Špička I. Nácvik střetného boje v sebeobraně MS-1. Praha, TJ Tatra Smíchov 1978
 30. Špička I. Minutky. Praha 1978 (ineditní vydání)
 31. Špička I. Rozjímání. Praha 1978 (ineditní vydání)
 32. Novák J., Špička I. Základní principy porazů. Teor. Praxe Těl. Vých. 27 (1979) 102
 33. Novák J., Špička I. Trvání bojových akcí. (Teoretické základy sebeobrany, díl I.) Praha, TJ Tatra Smíchov 1979
 34. Novák J., Špička I. Principy porazů – přehozy. Teor. Praxe Těl. Vých. 28 (1980) 247
 35. Jindřich I. (= Novák J., Špička I.), Müller J. Příručka sebeochrany. Praha, Naše vojsko 1980
 36. Novák J., Špička I. Přehoz přes záda Teor. Praxe Těl. Vých. 28 (1980) 622
 37. Novák J., Špička I. Použitelnost krytů. (Teoretické základy sebeobrany, díl II.) Praha, TJ Tatra Smíchov 1980
 38. Hník V., Jindřich I. (= Novák J., Špička I.), Pospíšil J. Daŭro de batalagoj (1) (Trvání bojových akcí). Sci. Rev. 31 (1980) 15
 39. Novák J., Špička I. La frapoj kaj ilia strukturo (2). (Údery a jejich struktura). Sci. Rev. 31 (1980) 25
 40. Špička I. Úvod do mentální průpravy. (Výklady o sebeobraně, díl 2.) Praha, TJ Tatra Smíchov 1980
 41. Novák J., Špička I. Principy porazů – chvaty druhého archetypu. Teor. Praxe Těl. Vých. 29 (1981) 625
 42. Novák J., Špička I. Porazy sportovního džuda – uči-mata. Teor. Praxe Těl. Vých. 29 (1981) 695
 43. Novák J. Výklady o sebeobraně, díl I. Praha, TJ Tatra Smíchov 1981
 44. Novák J. Výklady o sebeobraně, díl III. Praha, TJ Tatra Smíchov 1981
 45. Müller J., Novák J., Špička I. Boj zblízka. Praha, MNO 1981
  Poznámka: v této publikaci jména autorů – podle tehdy dost běžného komunistického zlozvyku – uvedena nejsou.
 46. Novák J., Špička I. Druhy pák, díl II. (Teoretické základy sebeobrany, díl III.) Praha, TJ Tatra Smíchov 1981
 47. Novák J., Špička I. Tvrdý úder v sebeobraně MS-1, jeho nácvik a použití, díl I. Praha, TJ Elektrofakulta Praha 1981
 48. Novák J., Špička I., Hník V. La transdorsoĵeto kaj ĝia rilato al la seoinago. (Přehoz přes záda a jeho vztah k seoi-nage). La 1-a konferenco pri apliko de Esperanto en la scienco kaj teĥniko en Žilina, 14. VIII. – 17. VIII., 1981
 49. Špička I. Koncentrace v mentální průpravě I. (Výklady o sebeobraně, díl 4.) Praha, TJ Tatra Smíchov 1982
 50. Novák J., Špička I. Povalení. (Bojové akce sebeochrany, díl I.) Praha, TJ Tatra Smíchov 1982
 51. Novák J., Špička I., Hník V. La transdorsoĵeto (Přehoz přes záda). Praha, ĈEA 1982
 52. Novák J. (red.) Sindefendologiaj studoj I. (Sindefendologické studie). Praha, ĈEA 1983
 53. Novák J., Špička I. Fundamentaj principoj de la evertoj (Základní principy porazů). In: Sindefendologiaj studoj I. (Sindefendologické studie). Praha, ĈEA 1983
 54. Novák J., Špička I. La unua arĥetipo de evertoj (Prvý archetyp porazů). In: Sindefendologiaj studoj I. (Sindefendologické studie). Praha, ĈEA 1983
 55. Novák J., Špička I., Hník V. La dua arĥetipo de evertoj (Druhý archetyp porazů). In: Sindefendologiaj studoj I. (Sindefendologické studie). Praha, ĈEA 1983
 56. Novák J., Špička I. La plej gravaj klasoj de evertoj de la dua arĥetipo (Nejdůležitější třídy porazů druhého archetypu). In: Sindefendologiaj studoj I. (Sindefendologické studie). Praha, ĈEA 1983
 57. Novák J., Špička I. Rulĵetoj kaj ilia meĥanismo (Horní oporové porazy a jejich mechanismus). In: Sindefendologiaj studoj I. (Sindefendologické studie). Praha, ĈEA 1983
 58. Novák J., Špička I. Grandeco de bezona tanĝanta forto por realigi rulĵetojn (Velikost tečné síly potřebné k uskutečnění horních oporových porazů). In: Sindefendologiaj studoj I. (Sindefendologické studie). Praha, ĈEA 1983
 59. Novák J., Špička I. La svepoĵetoj kaj ilia aplikebleco en ĵudokonkursoj (Podmety a jejich použitelnost při sportovních utkáních v džudu). In: Sindefendologiaj studoj I. (Sindefendologické studie). Praha, ĈEA 1983
 60. Novák J., Špička I., Hník V. La transdorsoĵeto kaj ĝia rilato al la seoinago. (Přehoz přes záda a jeho vztah k seoi-nage). In: Sindefendologiaj studoj I. (Sindefendologické studie). Praha, ĈEA 1983
 61. Novák J., Špička I. Tvrdý úder v sebeobraně MS-1, jeho nácvik a použití, díl II. Praha, TJ Elektrofakulta Praha 1983
 62. Špička I. Mystické zápisy. Praha 1983 (ineditní vydání)
 63. Špička I. Koncentrace v mentální průpravě II. Instase a suprainstase. (Výklady o sebeobraně, díl 5.) Praha, TJ Tatra Smíchov 1984
 64. Novák J., Špička I., Hník V. Výsledky měření, díl I. (Teoretické základy sebeobrany, díl IV.) Praha, TJ Tatra Smíchov 1984
 65. Novák J., Špička I. Prvá přídrž / Unua perbraka blokado. Praha, ĈEA 1984
 66. Müller J., Novák J., Špička I. Sebeobrana a boj zblízka. Praha, MNO 1984
  Poznámka: v této publikaci jména autorů – podle tehdy dost běžného komunistického zlozvyku – uvedena nejsou.
 67. Novák J., Špička I. Iom pri la rompumatakoj (Trochu o útocích pákou). Praha, ĈEA 1985
 68. Novák J., Špička I. Iom pri la mensa sinpreparo (Trochu o mentální průpravě). Praha, ĈEA 1985
 69. Novák J., Špička I., Hník V. Reakční doba a taktika. (Teoretické základy sebeobrany, díl V.) Praha, TJ Tatra Smíchov 1985
 70. Špička I. Frikce v mentální průpravě. (Výklady o sebeobraně, díl 6.) Praha, TJ Tatra Smíchov 1986
 71. Novák J., Špička I. Povalení, díl II. (Bojové akce sebeochrany, díl II.) Praha, TJ Tatra Smíchov 1986
 72. Novák J., Špička I. Druhy porazů, díl I. (Teoretické základy sebeobrany, díl VII.) Praha, TJ Tatra Smíchov 1987
 73. Novák J., Špička I. Konvero (Podseknutí podmetem). Praha, ĈEA 1987
 74. Novák J., Špička I. Ĉapitroj pri la sindefendo (Kapitoly o sebeobraně). Starto (suplemento) n-roj 1–6 (1987) 1–24; n-roj 7–12 (1988) 25–48
 75. Špička I. Alogodická koncentrace disobjektová. (Výklady o sebeobraně, díl 7.) Praha, TJ Tatra Smíchov 1988
 76. Špička I. Alogodické indikátory v mentální průpravě. (Výklady o sebeobraně, díl 8.) Praha, TJ Tatra Smíchov 1989
 77. Novák J. Úvod do studia sebeobrany MS-1. (Výklady o sebeobraně, díl 9.) Praha, TJ Sokol Kyje 2 1989
 78. Novák J. Boj se skupinou. (Výklady o sebeobraně, díl 10.) Praha, TJ Tatra Smíchov 1989
 79. Novák J. 20x o džudu. (Výklady o džudu, díl 1.). Přednášky pro členy smíchovského oddílu BRANY, Praha 1989 (nepublikováno)
 80. Hník V., Novák J. Recenze článku Marcely Jurčíkové „Do kimon, pánové“. (Zápisník č. 25 (1990)) Praha 1990 (nepublikováno)
 81. Novák J. Recenze skript Úvod do filosofického myšlení od Václava Hníka. Praha, ČVUT 1990
 82. Novák J. Horní oporové porazy. (Výklady o džudu, díl II.) Praha, TJ Sokol Kyje 2 1990
 83. Špička I., Novák J. Úvod do sebeobrany MS-1. Praha, Ediční středisko ČVUT 1990
 84. Novák J., Špička I. Boj holí. (Výklady o sebeobraně, díl 11.) Praha, Alogodos 1990
 85. Novák J. Slovní působení a produkce situací. (Výklady o sebeobraně, díl 12.). Přednášky pro členy smíchovského oddílu BRANY. Praha 1990 (nepublikováno)
 86. Špička I. Rozjímání. Meditace předmětová v mentální průpravě. 1. veřejné a doplněné vydání. Praha, Alogodos 1990
 87. Špička I. Minutky. Prolegomena k rozumové přípravě mentální průpravy. 1. veřejné a doplněné vydání. Praha, Alogodos 1990
 88. Špička I. Mystické zápisy. 1. veřejné a doplněné vydání. Praha, Alogodos 1990
 89. Špička I. Úvod do mentální průpravy. 2. doplněné vydání. Praha, Alogodos 1990
 90. Špička I. Meditace bezpředmětová. Praha, TRS 1991
 91. Novák J., Špička I. Člověk rozumu v sebeochraně a sebeobraně. Praha, TRS 1991
 92. Novák J., Skoupý O., Špička I. Sebeobrana a zákon. Praha, Klavis 1991
 93. Špička I., Novák J., et al. Alogodické listy 1. Praha, Alogodos 1992
 94. Špička I. Sdílet kontemplované. In: Alogodické listy 1. Praha, Alogodos 1992
 95. Špička I. O milovnících moudrosti ve světle mentální průpravy. In: Alogodické listy 1. Praha, Alogodos 1992
 96. Špička I., Hauzer K. Klid přežvykující krávy nebo filosofie smrti či fikce filosofie? In: Alogodické listy 1. Praha, Alogodos 1992
 97. Špička I., Hník V. Myšlenky jako holé tyče aneb Bůh jako jejich terč. In: Alogodické listy 1. Praha, Alogodos 1992
 98. Špička I., Hauzer K. Roztřesený subjekt v meontologickém éteru neboli o dvojím nicu řeč. In: Alogodické listy 1. Praha, Alogodos 1992
 99. Špička I. Stíny stínů, anebo nestinné stíny? In: Alogodické listy 1. Praha, Alogodos 1992
 100. Špička I. O Musašiho mentální průpravě. In: Alogodické listy 1. Praha, Alogodos 1992
 101. Špička I. O monosignálním nazírání bytí jsoucna. In: Alogodické listy 1. Praha, Alogodos 1992
 102. Špička I. Nemůže být nic, co Bůh nechce. In: Alogodické listy 1. Praha, Alogodos 1992
 103. Novák J. Asijská bojová umění a česká škola sebeobrany (přednáška). In: Alogodické listy 1. Praha, Alogodos 1992
 104. Novák J. Sebeobrana a zákon (rozhovor s J. Jarošovou na vlnách Reginy). In: Alogodické listy 1. Praha, Alogodos 1992
 105. Novák J. Nová koncepce sebeobrany. Reflex 25 (1992)
 106. Novák J. Sebeobrana zbavená iluzí. Reflex 31 (1992)
 107. Novák J. Boj nožem. Reflex 33 (1992)
 108. Novák J. Boj holí. Reflex 40 (1992)
 109. Novák J., Špička I. Česká škola sebeobrany. Střelecká revue 8 (1992); 9 (1992); 10 (1992)
 110. Špička I. Mentální průprava bez ilusí. Praha, Alogodos 1992
 111. Novák J., Špička I. Boj nožem. Střelecká revue 11 (1992); 12 (1992)
 112. Špička I., Novák J. Produkce a řešení konfliktních situací. Praha, Alogodos 1992
 113. Novák J., Špička I. Strukturálně mezné myšlení a zákon. (Příspěvek do semináře Sebeobrana a právo konaného dne 20. X. 1993 na Policejní akademii v Praze (sborník nebyl vydán)). Praha 1993
  Poznámka: Tato práce byla přepracována do kapitoly 10.1. in: Novák J.: Sebeobrana MS-1.
 114. Novák J., Špička I. Střelné zbraně v sebeobraně MS-1. Střelecká revue 2 (1993); 3 (1993); 4 (1993)
 115. Novák J., Špička I. Pistole nebo revolver záruka dostatečné sebeobrany? (Detto in: Krátké ruční palné zbraně v sebeobraně a zákon. Praha, Alogodos 1994.) Český deník 8. IV. 1993
 116. Novák J., Špička I. Boj se skupinou. (Detto in: Krátké ruční palné zbraně v sebeobraně a zákon. Praha, Alogodos 1994.) Český deník 13. IV. 1993
 117. Novák J., Špička I. Sindefendologie a zákon. In: Biomechanické, psychologické, právne a metodické aspekty riešenia konfliktných situácií. Zborník vedeckých a odborných poznatkov zo seminára uskutočneného na A PZ SR dňa 16. IV. 1993. Bratislava, Katedra služobnej a telesnej prípravy Akadémie PZ SR BRATISLAVA 1993
 118. Novák J., Špička I. Společenství v boji se zločinem. In: Biomechanické, psychologické, právne a metodické aspekty riešenia konfliktných situácií. Zborník vedeckých a odborných poznatkov zo seminára uskutočneného na A PZ SR dňa 16. IV. 1993. Bratislava, Katedra služobnej a telesnej prípravy Akadémie PZ SR BRATISLAVA 1993
 119. Karpfová C., Špička I. Sebeobrana ženy. (Detto in: Krátké ruční palné zbraně v sebeobraně a zákon. Praha, Alogodos 1994.) Český deník 31. V. 1993
 120. Novák J., Špička I. Boj holí v sebeobraně MS-1. Střelecká revue 5 (1993); 6 (1993); 7 (1993); 8 (1993)
 121. Hník V., Kolesár I., Špička I. Střelné zbraně pro sebeobranu. Český deník 22. X. 1993
 122. Špička I., Hauzer K. Mentální průpravou k osvobození mysli v sebeobraně a v životě. (Detto in: Filosofické listy I (1995). Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze 1995.) Střelecká revue 10 (1993); 11 (1993)
 123. Hník V., Špička I. Poslouží novela zákona o střelných zbraních nutné obraně?. Český deník 20. XII. 1993
 124. Kolesár I., Špička I. Bude „nutná obrana“ nyní také „možná obrana“?. (Detto in: Krátké ruční palné zbraně v sebeobraně a zákon. Praha, Alogodos 1994.) Denní Telegraf 22. XII. 1993
 125. Hník V., Novák J. Ad „Zbrojní zádrhele“ (MS 39/94). Praha 1994 (nepublikováno)
 126. Hník V., Novák J. Ad „Lidé se také střílejí“. Praha 1994 (nepublikováno)
 127. Novák J., Špička I., et al. Krátké ruční palné zbraně v sebeobraně a zákon. Praha, Alogodos 1994
 128. Špička I. Předmluva. In: Krátké ruční palné zbraně v sebeobraně a zákon. Praha, Alogodos 1994
 129. Špička I., Kolesár I., Hník V. Připomínky klubu Alogodos k vládnímu návrhu zásad zákona o střelných zbraních a střelivu. In: Krátké ruční palné zbraně v sebeobraně a zákon. Praha, Alogodos 1994
 130. Hník V., Novák J., Špička I. Jsou spreje a jim analogické obranné prostředky ekvivalentní krátkým ručním palným zbraním?. In: Krátké ruční palné zbraně v sebeobraně a zákon. Praha, Alogodos 1994
 131. Špička I., Hník V. O posuzování psychické způsobilosti žadatelů o zbrojní průkaz ze zorného úhlu mentální průpravy. In: Krátké ruční palné zbraně v sebeobraně a zákon. (Detto in: Komu svěřit střelnou zbraň? Sborník referátů ze semináře konaného dne 15. XII. 1993. Praha, Policejní akademie České republiky 1995.) Praha, Alogodos 1994
 132. Hník V., Kolesár I., Špička I. Riziko nutné obrany musí nést útočník. In: Krátké ruční palné zbraně v sebeobraně a zákon. Praha, Alogodos 1994
 133. Hník V., Kolesár I., Špička I. Střelné zbraně pro sebeobranu – ano, či ne?. In: Krátké ruční palné zbraně v sebeobraně a zákon. Praha, Alogodos 1994
 134. Hník V., Špička I. Stručně o střelných zbraních pro sebeobranu. In: Krátké ruční palné zbraně v sebeobraně a zákon. (Detto in: Komu svěřit střelnou zbraň? Sborník referátů ze semináře konaného dne 15. XII. 1993. Praha, Policejní akademie České republiky 1995.) Praha, Alogodos 1994
 135. Novák J., Špička I. Příběh důchodkyně a možnosti jeho řešení ze sindefendologického hlediska. In: Krátké ruční palné zbraně v sebeobraně a zákon. Praha, Alogodos 1994
 136. Novák J., Špička I. Poznámky k významu § 13 tr. zák. In: Krátké ruční palné zbraně v sebeobraně a zákon. Praha, Alogodos 1994
 137. Novák J., Špička I. Několik poznámek k pojmu sebeobranná situace. In: Krátké ruční palné zbraně v sebeobraně a zákon. Praha, Alogodos 1994
 138. Novák J., Špička I. Může být křesanská obrana sebeobranou křesana?. In: Krátké ruční palné zbraně v sebeobraně a zákon. Praha, Alogodos 1994
 139. Novák J. Právo na účinnou sebeobranu. Lidové noviny 20. VII. 1994
 140. Hrdý M., Špička I. Připravovaný zákon o zbraních a sebeobrana. Střelecká revue 9 (1994)
 141. Novák J., Špička I. Příručka sebeochrany MC-1. Bratislava, Akadémia PZ SR Bratislava 1994
 142. Hník V., Špička. I. Konfliktní sebeobranné situace a pravé jednání. (Připraveno pro konferenci PA ČR v r. 1994.) Zveřejněno na internetové stránce klubu Alogodos
 143. Novák J., Špička I. Bojové akce sebeochrany MC-1. Praha 1995 (nepublikováno)
 144. Hník V., Novák J. Principy optimálního způsobu regulace střelných zbraní. Praha 1995 (nepublikováno)
 145. Hník V., Novák J. Kdo se má postarat o naši bezpečnost. Praha 1995 (nepublikováno)
 146. Hník V., Novák J. Je navrhovaná změna § 13 legalizací zabíjení? Praha 1995 (nepublikováno)
 147. Hník V., Novák J. Nechtějí či nemohou aneb zděšení či trpný úsměv. Praha 1995 (nepublikováno)
 148. Hník V., Novák J. Znovu o riziku nutné obrany. Praha 1995 (nepublikováno)
 149. Novák J. Josefovská setkání 1992. Praha, Alogodos 1995
 150. Novák J., Špička I., et al. Krátké ruční palné zbraně v sebeobraně MS-1 a nutné obraně. Praha, Alogodos 1995
 151. Špička I. Předmluva. In: Krátké ruční palné zbraně v sebeobraně MS-1 a nutné obraně. Praha, Alogodos 1995
 152. Novák J., Špička I. Střelné zbraně v sebeobraně MS-1. In: Krátké ruční palné zbraně v sebeobraně MS-1 a nutné obraně. Praha, Alogodos 1995
 153. Novák J., Špička I. Čas a jeho význam při zdolávání ozbrojeného protivníka. In: Krátké ruční palné zbraně v sebeobraně MS-1 a nutné obraně. Praha, Alogodos 1995
 154. Novák J., Špička I. Odzbrojovací zákroky. In: Krátké ruční palné zbraně v sebeobraně MS-1 a nutné obraně. Praha, Alogodos 1995
 155. Novák J., Špička I. Nácvik odzbrojovacího zákroku. In: Krátké ruční palné zbraně v sebeobraně MS-1 a nutné obraně. Praha, Alogodos 1995
 156. Novák J., Špička I., Hrdý M. Trvání některých činností spojených se střelbou z krátkých ručních palných zbraní. In: Krátké ruční palné zbraně v sebeobraně MS-1 a nutné obraně. Praha, Alogodos 1995
 157. Novák J. Odpověď na reakce čtenářů. In: Krátké ruční palné zbraně v sebeobraně MS-1 a nutné obraně. Praha, Alogodos 1995
 158. Novák J., Špička I. Posuzování sebeobranných situací. In: Krátké ruční palné zbraně v sebeobraně MS-1 a nutné obraně. Praha, Alogodos 1995
 159. Novák J., Špička I. Ruční palné zbraně a čas. Střelecká revue 3 (1995); 4 (1995); 5 (1995); 6 (1995); 7 (1995)
 160. Novák J., Špička I. Krátké ruční palné zbraně v sebeobraně a zákon. Kriminalistická společnost 6 (1995)
 161. Špička I., Kolesár I., Hník V. Připomínky klubu Alogodos k vládnímu návrhu zákona o střelných zbraních a střelivu. In: Komu svěřit střelnou zbraň? Sborník referátů ze semináře konaného dne 15. XII. 1993. Praha, Policejní akademie České republiky 1995
 162. Špička I. Rozjímání. Meditace předmětová a mentální průprava. 2. vydání. Praha, Alogodos 1995
 163. Špička I. Minutky. Prolegomena k rozumové přípravě mentální průpravy. 2. vydání. Praha, Alogodos 1995
 164. Novák J., Špička I. Hrozba krátkými ručními palnými zbraněmi a zákon. Střelecká revue 10 (1996)
 165. Špička I. Mystické zápisy. 3. vydání, přetisk prvního ineditního vydání z roku 1983 doplněného o sta „Úvod o mystice ve světle mentální průpravy“ z roku 1990. Praha, Alogodos 1996
 166. Novák J., Špička I. Sebeobrana křesana. Střelecká revue 1 (1996)
 167. Špička I., Hauzer K. Zavěšený kyborg, virtuální realita a transformace mysli. In: Filosofické listy II. Praha, Česká zemědělská univerzita v Praze 1996
 168. Špička I., Novák J., et al. Alogodické listy 2. Praha, Alogodos 1996
 169. Špička I. Předmluva. In: Alogodické listy 2. Praha, Alogodos 1996
 170. Špička I. Řád setkání. In: Alogodické listy 2. Praha, Alogodos 1996
 171. Novák J. Alogodos, jeho počátky a růst. In: Alogodické listy 2. Praha, Alogodos 1996
 172. Novák J. O některých aspektech vztahu rozumové přípravy k mentální průpravě. In: Alogodické listy 2. Praha, Alogodos 1996
 173. Špička I. Tolik spadaného listí. In: Alogodické listy 2. Praha, Alogodos 1996
 174. Novák J., Špička I. Palné zbraně v sebeobraně – fikce a skutečnost. Střelecká revue 3 (1997); 4 (1997); 5 (1997)
 175. Kolesár I., Špička I. Nutná obrana a sebeobrana. Střelecká revue 6 (1997)
 176. Goetz M., Hrdý M., Špička I. Sebeobranné spreje nebo chladné a palné zbraně v sebeobraně?. Střelecký magazín 6 (1997)
 177. Novák J. Josefovská setkání 1996. Praha, Alogodos 1998
 178. Špička I. Předmluva o poslušnosti. In: Novák J.: Josefovská setkání 1996. (Detto in: Alogodické listy 4. Praha, Alogodos 2008.) Praha, Alogodos 1998
 179. Novák J. Josefovská setkání 1998. Praha, Alogodos 1998
 180. Špička I. Předmluva o dispozici ženy k mentální průpravě. In: Novák J.: Josefovská setkání 1998. (Detto in: Alogodické listy 4. Praha, Alogodos 2008.) Praha, Alogodos 1998
 181. Špička I. Alogodická koncentrace disobjektová. 2. vydání doplněné předmluvou. Praha, Alogodos 1998
 182. Špička I. Koncentrace v mentální průpravě. Díl první. Instase a suprainstase. Díl druhý. 2. vydání doplněné předmluvou. Praha, Alogodos 1998
 183. Špička I. Úvod do mentální průpravy. 3. vydání doplněné předmluvou. Praha, Alogodos 1998
 184. Špička I. Rozjímání. Meditace předmětová v mentální průpravě. 3. vydání doplněné předmluvou. Praha, Alogodos 1998
 185. Špička I. Frikce v mentální průpravě. 2. vydání doplněné předmluvou. Praha, Alogodos 1998
 186. Špička I. Minutky. Prolegomena k rozumové přípravě mentální průpravy. 3. vydání doplněné předmluvou. Praha, Alogodos 1998
 187. Špička I. Alogodické indikátory v mentální průpravě. 2. vydání doplněné předmluvou. Praha, Alogodos 1999
 188. Špička I., Novák J. Kapitoly z mentální průpravy. 2. vydání doplněné předmluvou. Praha, Alogodos 1999
 189. Špička I. Předmluva k druhému vydání. In: Kapitoly z mentální průpravy. 2. vydání doplněné předmluvou. Praha, Alogodos 1999
 190. Novák J., Špička I. Střelba z bezprostřední blízkosti? Střelecká revue 8 (1999)
 191. Novák J., Špička I. Nutná obrana a palné zbraně. (Pro potřeby Parlamentu České republiky připravili členové klubu Alogodos.) Praha 1999
 192. Kolesár I., Špička I. Je změna zákona o zbraních a střelivu ve světle požadavků Směrnice Rady Evropského společenství nezbytná? (nepublikováno)
 193. Novák J., Špička I. Nutná obrana a palné zbraně. Střelecký magazín 11 (1999)
 194. Kolesár I., Novák J., Špička I. Zákon o zbraních a směrnice Rady ES. (Upravená verze práce: Je změna zákona o zbraních a střelivu ve světle požadavků Směrnice Rady Evropského společenství nezbytná?) Střelecká revue 11 (1999)
 195. Novák J., Špička I. Nutná obrana reálná, nebo nemožná? Střelecká revue 7 (2000)
 196. Novák J. Máme právo se bránit – i zbraní. Hospodářské noviny 28. VII. 2000
 197. Novák J., Špička I. Nutná obrana – držení a nošení zbraní. Střelecká revue 3 (2001)
 198. Novák J., Špička I. Deset mýtů o palných zbraních v sebeobraně. (Detto in: Alogodické listy 3. Praha, Alogodos 2001.) Střelecká revue 8 (2001)
 199. Špička I., Novák J., et al. Alogodické listy 3. Praha, Alogodos 2001
 200. Špička I. Vedení v mentální průpravě. In: Alogodické listy 3. Praha, Alogodos 2001
 201. Špička I. Zemřít smrt fikce. In: Alogodické listy 3. Praha, Alogodos 2001
 202. Hornová D., Špička I. Žena v mentální průpravě. In: Alogodické listy 3. Praha, Alogodos 2001
 203. Novák J. Multisignální identifikace dobra a zla. In: Alogodické listy 3. Praha, Alogodos 2001
 204. Špička I. In memoriam Dr. Marie Hornové. In: Alogodické listy 3. Praha, Alogodos 2001
 205. Špička I. Báseň proti smrti. In: Alogodické listy 3. Praha, Alogodos 2001
 206. Špička I., Hauzer K. Jana Patočky pojetí duchovního života s hlediska mentální průpravy aneb On the Road ... In: Alogodické listy 3. Praha, Alogodos 2001
 207. Hník V., Novák J., Špička I. Sebeobrana, skutečnost a právo. In: Alogodické listy 3. Praha, Alogodos 2001
 208. Hník V., Novák J., Špička I. Vina bolševiků, anebo bolševická „vina“? (Upravená verze práce z r. 1992.) In: Alogodické listy 3. Praha, Alogodos 2001
 209. Hník V., Novák J., Špička I. Smrt, anebo ochrana vrahů? (Upravená verze práce z r. 1992.) In: Alogodické listy 3. Praha, Alogodos 2001
 210. Hornová D., Lau T., Špička I. Anima v mentální průpravě ženy (zejména v disobjektové meditaci a v bdělosti). In: Alogodické listy 3. Praha, Alogodos 2001
 211. Novák J., Špička I. Boj nožem, hůlkou nebo pěstníkem. Praha, Alogodos 2001
 212. Špička I. Předmluva o mentální průpravě a sebeobraně. In: Novák J., Špička I.: Boj nožem, hůlkou nebo pěstníkem. (Detto in: Alogodické listy 4. Praha, Alogodos 2008.) Praha, Alogodos 2001
 213. Novák J. Protivínský debakl. Praha 2001 (nepublikováno)
 214. Novák J. Každá bojová akce nese v sobě riziko zabití. Hospodářské noviny 20. VI. 2001
 215. Špička I., Hník V. O posuzování psychické způsobilosti žadatelů o zbrojní průkaz ze zorného úhlu mentální průpravy. (Upravená verze práce z r. 1993.) Praha 2001 (nepublikováno)
 216. TomᚠV. (= Špička I., Hník V.) Testy nejsou žádný všelék. (Zkrácená verze práce: O posuzování psychické způsobilosti žadatelů o zbrojní průkaz ze zorného úhlu mentální průpravy z roku 2001.) Hospodářské noviny 20. VI. 2001
 217. Připomínky klubu Alogodos k vládnímu návrhu zákona o střelných zbraních a střelivu. (Pro potřeby Parlamentu České republiky připravili členové klubu Alogodos.) Praha 2001
 218. Novák J. Nutná obrana: Pěst, nebo pistole? Týden 2. VI. 2001
 219. Jan Jindřich (= Novák J.) Šlo skutečně o odzbrojení národa? (Polemika s článkem „Odzbrojení národa se odkládá“ (Volková M., Hospodářské noviny 28. VI. 2001). Praha 2001 (nepublikováno)
 220. Novák J. Vidí klinický psycholog věci opravdu jasně? (Polemika s článkem „Klinický psycholog vidí věci jasně: Útok zbraní je snazší“ (Hospodářské noviny 28. VI. 2001)) Praha 2001 (nepublikováno)
 221. Špička I., Novák J. Zákon o zbraních a střelivu Střelecký magazín 9 (2001)
 222. Volková M. Každá bojová akce v sobě nese riziko zabití (rozhovor Volkové M. s Novákem J. pro Hospodářské noviny) Praha 2001 (nepublikováno)
 223. Novák J., Špička I. Neúspěšný policejní zásah v pražském metru. (Detto in: Alogodické listy 4. Praha, Alogodos 2008.) Střelecká revue 1 (2003)
 224. Novák J., Špička I. Nutná obrana a její počátek. (Detto in: Alogodické listy 4. Praha, Alogodos 2008.) Střelecká revue 2 (2003)
 225. Novák J., Špička I. Kdy sebeobranná situace končí? (Detto in: Alogodické listy 4. Praha, Alogodos 2008.) Střelecká revue 3 (2003)
 226. Špička I., Novák J. Činí následný výstřel z obránce vraha? (Detto in: Alogodické listy 4. Praha, Alogodos 2008.) Střelecká revue 4 (2003), Střelecká revue 5 (2003)
 227. Novák J., Špička I. Televize, kopající ženy a sebeobrana. In: Kriminalistické, soudně-lékařské a soudně-inženýrské aplikace biomechaniky. Sborník referátů z konference konané dne 13. XI. 2003. (Detto in: Alogodické listy 4. Praha, Alogodos 2008.) Praha, Policejní akademie České republiky 2003
 228. Novák J., Špička I. Minimalistické sebeobrany. In: Kriminalistické, soudně-lékařské a soudně-inženýrské aplikace biomechaniky. Sborník referátů z konference konané dne 13. XI. 2003. (Detto in: Alogodické listy 4. Praha, Alogodos 2008.) Praha, Policejní akademie České republiky 2003
 229. Novák J., Špička I. Geneze zločinu a zločinců. In: Pokroky v kriminalistice, díl 2. Sborník odborných sdělení z mezinárodní konference konané 22. IX. – 23. IX. 2004. (Detto in: Alogodické listy 4. Praha, Alogodos 2008.) Praha, Policejní akademie České republiky 2004
 230. Novák J., Špička I. Kritika novely zákona o nutné obraně. Střelecký magazín 2 (2004)
 231. Novák J., Špička I. Sindefendologie a antropometrická měření. In: Kriminalistika a forenzní disciplíny. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha, Policejní akademie České republiky 2005
 232. Novák J. Občane, jak se ubráníš? Lidové noviny 21. VI. 2006
 233. Novák J., Špička I. Preskripce a predikce počtu palných zbraní a kriminality v České republice. In: Pokroky v kriminalistice. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Praha, Policejní akademie 2006
 234. Špička I., Novák J., et al. Alogodické listy 4. Praha, Alogodos 2008
 235. Špička I. Nic ani bytí, ani nebytí. In: Alogodické listy 4. Praha, Alogodos 2008
 236. Špička I. Sonomnisace smrti v mentální průpravě. In: Alogodické listy 4. Praha, Alogodos 2008
 237. Hornová D., Špička I. Otázky a odpovědi pro multisignální mistry. In: Alogodické listy 4. Praha, Alogodos 2008
 238. Špička I., Novák J. Střelba ostendivní. In: Alogodické listy 4. Praha, Alogodos 2008
 239. Novák J. Sebeobrana MS-1. Praha, Alogodos 2014
 240. Novák J. Žena, nebo mentální průprava? Viz kap. 11.19. in: Novák J.: Sebeobrana MS-1. Praha, Alogodos 2014
 241. Novák J. O útoku porazem. Praha, Alogodos 2016