Úvod

Sindefendologie (z esperantských slov sin = 4. pád od zvratného zájmena se, defendo = obrana) je nauka o sebeobraně, zabývající se všemi aspekty teorie a praxe sebeobrany vědeckými metodami.

Tato stránka bude podávat o sindefendologii kvalifikované informace. Stránka bude postupně obsahově i formálně doplňována a zdokonalována.